Skip to main content

Omgeegroepe


Een van die grootste uitdagings wat kinders van die Here vandag ervaar, is om in vandag se tyd,

Christus se lewe uit te leef EN ’n verskil te maak. Dis tog een van die hoof maniere hoe Jesus se liefde

op aarde bly groei. Maar dit is nie maklik nie.  Dit sou fantasties gewees het om soos Jesus se dissipels,

sy leringe te kon meemaak toe Hy hier op aarde geleef het.

Dis juis oor dié behoefte dat ons in baie kerke  ’n kern van kleiner gefokusde groepe vind, in Alberton-Suid huidig 13 groepe.

Hier leer ons by mekaar hoe om Jesus se opdragte prakties uit te voer. Ons leer en oefen hoe om

mekaar lief te hê en meer nog … hoe om ander lief te hê, soos Hy ons liefhet (Joh. 13:34)

Om SAAM in Jesus se Naam te kan staan, en leer en doen, is ’n wonderlike onmisbare voorreg en ervaring.

As jy so gelei word, kom klop aan en word deel van sy dissipelkring!

Kontakpersoon:  Rentia Human – rentia@albertonsuid.com  (Sy het net die regte selgroep vir jou!)