Skip to main content

ICON


ICON is ‘n jeugbediening in Alberton vol ENERGIE – vir die Here, mekaar en ander!!!
“Die Seun is die beeld/ICON van God” Kol. 1:15

Welkom!

Met groot opgewondenheid verwelkom ek u namens die hele ICON bedieningspan by ICON. Ons sien uit na ‘n jaar waar ons weer op ‘n geestelike reis saam met u kind(ers) kan gaan. Baie dankie vir die voorreg en geleentheid wat u aan ons toevertrou.

As deel van die ICON ervaring, word elke ouer op ‘n ICON ouer WhatsApp groep geplaas. Hierdie groep dien as ons hoofkanaal van kommunikasie met u deur die loop van die jaar. Ons vra dat u die groep dienooreenkomstig dus vir niks anders as vir hierdie doeleinde sal gebruik nie.

Buiten die geestelike vorming van u kind(ers) wil ons hierdie jaar ook graag fokus op die gesin en u bystaan met die doopbelofte wat u afgelê het. Besprekingspunte vir gesinne vir die week rondom Sondae se lesse sal op die ICON ouer WhatsApp groepe met u gedeel word. Verder sal ons ook van tyd tot tyd artikels met betrekking tot ouerskap plaas. Ons vertrou dat u hierdie inligting verrykend sal vind.

Buiten WhatsApp, spog ICON ook met ‘n eie Facebook blad: ICON jeug — NG Alberton Suid. Gaan loer gerus daar vir fotos van ons spesiale geleenthede, byeenkomste asook nuusflitse van ICON en gemeente aktiwiteite.

Mag die jaar vir u en u gesin werklik in oorvloed geseën wees Rentia Human

‘n Woord van ons ICON leiers

Liewe ICON ouers, ons wil graag met julle gesels oor Icon en wat ons daar doen, ‘n bediening wat uiter aard baie na ons harte lê.

Icon is ‘n ruimte waar ons julle tieners eerstens blootstelling wil gee aan God ons Vader se liefde vir ons en dan aan medemens liefde en diensbaarheid. Daar is nie werkilik ‘n skool vir die belangrike deel van jul kind se opvoeding nie en dit is dus ICON se bestaansrede. ICON is ‘n plek waar ALMAL welkom is om hom-/haarself uit te leef en te help vind in ‘n christelike dog tiener gedrewe omgewing. Ons Sondae groepbesprekings is waar hulle saam kan groei en hul menings kan lig oor hoe hulle Godsdiens sien en ervaar. Hulle word van die begin af en deurgaans attent gemaak daarop dat hulle vry is om enige iets te vra, en glo ons maar, daar kom soms interessante sieninge na vore. Ons luister graag (en aandagtig) na hulle menings en opinies en dit ontaard gewoonlik in groep besprekings oor die onderwerp wat ontsettend leersaam is vir almal. So groei almal geestelik, leer om openlike gesprekke oor geloof te voer en bou hulle dan ook verhoudings op om as vriendegroep mekaar te ondersteun in slegte tye en saam bly te wees in goeie tye. Ons leer hulle van God, Jesus en die Heilige Gees, en natuurlik die Bybel, op ‘n informele en prettige manier. Soos julle weet is tieners maar soms moeilik en versoek ons u om hulle aan te moedig om tog soveel van die groepbesprekings as moontlik na die diens by te woon. Hulle kan alleen deel van die groep voel en wees deur gereeld deel te neem.

ICON is ook besig op ander gebiede naamlik die verwelkoming van die gemeente lede sekere Sondae oggende, tee skink na die diens, blomme bediening en die RAK’s (random act of kindness). Hier word hulle geleer om onbaatsugtig hul medemens te dien sonder om iets terug te verwag. Dis iets wat besig is om uit te sterf en ons weet jou kind KAN ‘n verskil in iemand se lewe maak en ontsettend groei in die proses. Die kinders wat dit wel bywoon geniet dit vreeslik en het ons al vele getuienisse gehoor van iets spesiaal wat met hulle gebeur het tydens hierdie aksies. Dit het ‘n massiewe positiewe impak op jou kind se lewe.

Dan is daar natuurlik die “socials” (of kuiers) wat ons hou waar hulle in ‘n veilige ruimte lekker kan speel en sosialiseer saam met hulle vriende en mede Iconners. Hulle is nou so mooi tussen kind en volwassene en dit maak dit soms moeilik om hulle betrokke te kry by van die speletjies wat ons doen, maar as hulle dit eers doen sukkel ons weer om hulle te stop! Ons fondsinsamelings is nog ‘n vorm van kuier waar ICONNERS deur harde werk en diens ook fondse insamel om almal wat Weesgerus wil bywoon, finansieël te ondersteun. Saam met die deel van hul ICON lewe is daar natuurlik kampe. Op ons ‘n seuns- en dogterskamp fokus ons ook op die verskillende rolle van die seun/dogter, asook die uitdagings wat daarmee gepaard gaan. Hierdie naweek is ook gelaai met pret waar ons die groepe bederf maar ook doelgerig in hulle lewens belê. Hierdie is ook die ideale geleentheid vir ons as leiers om werklik op ‘n informele en ontspanne platvorm ‘n lekker band met jou kind te bou, iets wat ons as ‘n integrale deel van ons bediening sien. #Imagine gee jou kind weer die geleentheid om saam met ander tieners van ander gemeentes ‘n unieke geestelike ervaring te ervaar – hier lê die sleutel in die dinamiek van getalle tieners wat die kamp bywoon, die ‘praise & worship” geleenthede asook sessies wat gelei word deur voornemende jeugleiers.

Ons los die jaarlikse uitreik wat die afgelope paar jaar by Weesgerus gehou word in die September/Oktober skoolvakansie vir laaste.  Dit is seker dié gebeurtenis van die jaar wat die grootste impak op julle kinders se lewe het. Ons as leiers kan boeke skryf oor wat ons beleef het saam met julle kinders gedurende die uitreik. Die getuienisse van ouers wat na die kamp na ons toe kom om te vertel dat hul kind as ‘n introvert gegaan het en nou so maklik klaarkom met ander kinders, is maar net een van vele wat ons kry. Hier word die kinders werklik gedruk om in ‘n streng roetine die mense van die oord te bedien met speletjies wat hulle self (alleen) aanbied (champ). Glo my, in van die “events” gaan daar onsettend baie beplanning en voorbereiding in (selfs maande voor die tyd) en dit deur u kind. Hier beleef ons eerstehands hoe hulle net voor die “event” rondhardloop en gespanne is, om dan die leierskap tydens die “event” te neem waar hulle die ander spanlede gebruik om te help tot na die “event” waar almal vir hulle dankie sê en hande klap. Dit is regtig iets om op trots te wees en ons weet dit het ‘n ongelooflike positiewe impak op hulle lewens. Die kinders is na so ‘n uitreik ook baie nader aan mekaar as ‘n span en as vriendekring oor verskillende grade, ouderdomme en skole. Dit is werklikwaar ‘n geleentheid waar U kind die kans kry om te “shine”. Ons kry natuurlik ook die geleentheid om bietjie met hulle te “connect” op ‘n dieper vlak tydens ons oggend bybelstudie sessies.

Ons probeer regtig om julle kinders voor te berei vir hul lewe as Christen, nie net met Bybel- en geloofskennis nie, maar ook as ‘n sterk selfgedrewe mens in die samelewing. ICON se doel is nie net die voorloop van Confessio (waar tieners dan belydenis kan aflê) nie, dit is ‘n reis van self ondersoek en vind. Ons probeer werklik hier ‘n ruimte skep waar elke tiener geliefd en van waarde sal voel.

Ons doen dus ‘n beroep op u as ouer om ook te deel in jou kind se Christelike opvoeding by ICON. Maak hulle deel van die NGKAS familie en moedig hulle aan om deel te neem aan al die aspekte hier bo genoem. Onthou, hulle is die toekoms van God se kerk. ICON het ook ‘n beleid dat finansies nie tussen ‘n tiener en sy/haar betrokkenheid by die bediening mag staan nie. Ons is heel bewus van al die finansiële uitdagings wat gesinne in die gesig staar en versoek julle om Rentia te kontak vir enige finansiële bystand met ICON aksies. Alle gevalle word streng vertroulik hanteer.

Seëngroete – ICON leiers.

“As jy geloof, hoop en liefde kombineer, kan jy positiewe kinders in ‘n negatiewe wêreld grootmaak.”

Vele hande, minder werk!

Soos enige ander bediening in die gemeente, kan ICON alleen bestaan en suksesvol bedien met die tyd, liefde, oop harte en hande van vrywilligers. Ons besef dat ons nie almal dieselfde talente of tyd op hande het nie maar ons glo dat daar vir ieder en elk ‘n gaatjie in die bediening is.

Buiten die volwasse leiers wat Sondae hulself beskikbaar stel om te help met die aanbieding van grootgroep– sowel as kleingroeppgeleenthede, is daar ook ‘n behoefte aan hulp met die volgende:

Fotograaf/fotograwe vir Sondagoggend byeenkomste, kuiers en ander ICON geleenthede.

Hulp met ons FB blad (plaas van fotos, ens).

Hulp met beplanning van o.a. grootgroep byeenkomste, kuiers, fondsinsamelings en kampe.

Hulp met uitvoer van kuiers, fondsinsamelings, kampe en ander adhoc geleenthede —admin, bemarking, aankope, voorbereiding, ens.

Ons kom kwartaaliks bymekaar om detail rondom die kwartaal te bespreek. Indien jy glo jy kan ‘n waardevolle bydrae met hierdie  beplanning lewer, is jy welkom om in te sit

Kontak my (Rentia Human) gerus indien jy met enige van die bogemelde kan help.