Skip to main content

Loftjokkers


Welkom! 

Met groot opgewondenheid verwelkom ek u namens die Loftjokkers bedieningspan by Loftjokkers. Ons sien uit na ‘n jaar waar ons weer speel-speel op ‘n geestelike reis saam met u kleuter kan gaan. Baie dankie vir die voorreg en geleentheid wat u aan ons toevertrou. 

As deel van die Loftjokkers ervaring, word elke ouer op ‘n Loftjokkers ouer WhatsApp groep geplaas. Hierdie groep dien as ons hoofkanaal van kommunikasie met u deur die loop van die jaar. Ons vra dat u die groep dienooreenkomstig dus vir niks anders as vir hierdie doeleinde sal gebruik nie. 

Mag die jaar vir u en u gesin werklik in oorvloed geseën wees Rentia Human 

Vele hande, minder werk! 

Soos enige ander bediening in die gemeente, kan Loftjokkers alleen bestaan en suksesvol bedien met die tyd, liefde, oop harte en hande van vrywilligers. Ons besef dat ons nie almal dieselfde talente of tyd op hande het nie maar ons glo dat daar vir ieder en elk ‘n gaatjie in die bediening is. 

Buiten die volwasse leiers wat Sondae hulself beskikbaar stel om te help met die aanbieding van ‘n les, is daar ook ‘n behoefte aan hulp met die volgende: 

Fotograaf/fotograwe vir Sondagoggend byeenkomste. 

Hulp met ons FB blad (plaas fotos ens). 

Hulp met beplanning van o.a byeenkomste en moontlike uitstappies. 

Hulp met uitvoer van adhoc geleenthede —admin, aankope, voorbereiding, ens. 

Kontak my (Rentia Human) of Ciska Bezuidenhout gerus indien jy met enige van die bogemelde kan help. 

“As jy geloof, hoop en liefde kombineer, kan jy positiewe kinders in ‘n negatiewe wêreld grootmaak.”