Skip to main content

Lofland


Welkom! 

Met groot opgewondenheid verwelkom ek u namens die hele Lofland bedieningspan by Lofland. Ons sien uit na ‘n jaar waar ons weer speel-speel op ‘n geestelike reis saam met u kind(ers) kan gaan. Baie dankie vir die voorreg en geleentheid wat u aan ons toevertrou. 

As deel van die Lofland ervaring, word elke ouer op ‘n Lofland ouer WhatsApp groep geplaas. Hierdie groep dien as ons hoofkanaal van kommunikasie met u deur die loop van die jaar. Ons vra dat u die groep dienooreenkomstig dus vir niks anders as vir hierdie doeleinde sal gebruik nie. 

Buiten die geestelike vorming van u kind(ers) wil ons hierdie jaar ook graag fokus op die gesin en u bystaan met die doopbelofte wat u afgelê het. Besprekingspunte vir gesinne vir die week rondom Sondae se lesse sal op die Lofland ouer WhatsApp groepe met u gedeel word. Verder sal ons ook van tyd tot tyd artikels met betrekking tot ouerskap plaas. Ons vertrou dat u hierdie inligting verrykend sal vind. 

Buiten WhatsApp, spog Lofland ook met ‘n eie Facebook blad: Lofland Kinderbediening—Alberton Suid. Gaan loer gerus daar vir fotos van ons spesiale geleenthede, byeenkomste asook nuusflitse van Lofland en gemeente aktiwiteite. 

Mag die jaar vir u en u gesin werklik in oorvloed geseën wees Rentia Human 

Oorhoofse jaar program 

Ons Lofland jaar bestaan uit Sondag byeenkomste wat plaasvind in dieselfde tydsgleuf as die erediens. Loflanders woon saam met hul ouers die diens by waar hulle deel gemaak word van die Doop, Nagmaal en ander belangrike geleenthede tydens die diens, en word daarna uitgestuur om Lofland by te woon. 

Buiten ons gewone byeenkomste reel ons ook ‘n kwartaalikse Lofland geleentheid waar Loflanders lekker saam kan kuier. Hierdie geleenthede sluit bv. ons Lofland piekniek by Johannesburg se dieretuin (R50 pp) en ons film- en pannekoekaand in. 

Jaarliks bied ons gemeente KidsGames aan. KidsGames is ‘n Christelike vakansieprogram waar kinders deur bybelse verhale en karakters, waardes aanleer en toegerus word om daaglikse probleme te hanteer. Die program word gekombineer met 

speletjies en ‘crafts’. Loflanders kan KidsGames teen ‘n spesiale tarief bywoon. Kostes beloop soos volg: 

Week 1 R280 per kind (Loflanders R200 elk) 

Week 2 R350 per kind (Loflanders R250 elk) 

Vele hande, minder werk! 

Soos enige ander bediening in die gemeente, kan Lofland alleen bestaan en suksesvol bedien met die tyd, liefde, oop harte en hande van vrywilligers. Ons besef dat ons nie almal dieselfde talente of tyd op hande het nie maar ons glo dat daar vir ieder en elk ‘n gaatjie in die bediening is. 

Buiten die volwasse leiers wat Sondae hulself beskikbaar stel om te help met die aanbieding van grootgroep– sowel as kleingroeppgeleenthede, is daar ook ‘n behoefte aan hulp met die volgende: 

Fotograaf/fotograwe vir Sondagoggend byeenkomste, kuiers en ander Lofland geleenthede. 

Hulp met ons FB blad (plaas fotos ens). 

Hulp met beplanning van o.a. grootgroep byeenkomste en kuiers. 

Hulp met voorbereiding van material /props vir Sondae se lessies. 

Hulp met uitvoer van kuiers en adhoc geleenthede —admin, aankope, voorbereiding, ens. 

Ons kom kwartaaliks bymekaar om detail rondom die kwartaal te bespreek. Indien jy glo jy kan ‘n waardevolle bydrae met hierdie  beplanning lewer, is jy welkom om in te sit. 

Kontak my (Rentia Human) gerus indien jy met enige van die bogemelde kan help. 


“As jy geloof, hoop en liefde kombineer, kan jy positiewe kinders in ‘n negatiewe wêreld grootmaak.” 


Lofland Kinderbediening is deel van NG Alberton Suid.
Ons wil kinders leer van Liefde vir God, Liefde vir die Bybel en Liefde vir alle mense.