Skip to main content

Lief en Leed


Indien u weet van lidmate wat siek is of in die hospitaal is of voorbidding benodig, skakel asseblief die kerkkantoor 011 869 9700. 

U kan die kerkkantoor skakel vir enige bystand wat u verlang.
Daar sal steeds by die naam vir elkeen gebid word.

Kom ons bid vir:

HOSPITAAL
Bid vir lidmate, familielede van lidmate wat in die hospitale is.
Bid vir die hospitaalpersoneel wat hierdie mense versorg.

SIEKES
Bid vir mense wat tuis siek is of in versorgingsoorde is.
Naasbestaandes van siekes wat hulle versorg en ondersteun.

BEDROEFDES 
Bid vir mense wat deur trauma geraak is.
Mense wat getraumatiseerde persone ondersteun.

BEDROEFDES
Bid vir mense wat gelief