Jesus verlos van my naaste: Gevangene of gestuurde?


Jesus verlos my van my naaste: Gevangene of Gestuurde? My naaste stel soveel eise aan my, hoe hanteer ek die druk en verwagtinge? Tog stuur God ons na ons naaste met die Goeie nuus. Hoe hanteer ek hierdie konflik? Galasiërs 5 gee dalk die antwoord.

Bydraes
 • Rekening Naam: NG Alberton Suid
 • Bank: ABSA
 • NG Alberton Suid
 • Rek Nr: 210580026
 • Takkode: 631142 / 632005

Kontak


Kerk Kantoor • 011 869 9700

 • saakgelastigde@albertonsuid.com

Ds. Natalia Strydom • 082 675 7558

 • natalia@albertonsuid.com

Ds. Johan Heyns • 083 463 0525

 • johan@albertonsuid.com

© Powered by Phatman Designs.