Skip to main content

Dag 5 – Swaarkry is nie die manier waarop God mense terug kry nie.


Swaarkry is nie die manier waarop God mense terug kry nie.

Lukas 13:1-5 (Die Boodskap)

1 Die mense het vir Jesus kom vertel van ’n verskriklike ding wat Pontius Pilatus, die Romeinse goewerneur in Judea, aangevang het. Hy het ’n klomp mense uit Galilea doodgemaak terwyl hulle in Jerusalem ’n offer aan die Here wou bring. “Dié mense moes seker groot sondaars gewees het. Dis hoekom God dit met hulle laat gebeur het,” het hulle tussendeur bygevoeg. 2 “Dink julle regtig daardie mense was groter sondaars as al die ander mense wat in Galilea bly?” het Jesus dadelik gevra. 3 “Wel, as julle so dink, is julle verkeerd. Maar wag, julle spekuleer so lekker oor ander mense se sondes. Kyk eerder ’n slag na julleself. Julle is reguit op pad na die doderyk toe. Kom dadelik tot bekering. Anders is julle binnekort dood, net soos daardie Galileërs, en dan is dit vir altyd te laat. 4 “Julle het dalk ook die nuus gehoor van die Siloamtoring wat in Jerusalem omgeval het. Agtien mense is in daardie ramp dood. Nou sal julle seker ook sê dat hulle groter sondaars was as al die ander inwoners van Jerusalem. Daarom het God hulle nou teruggekry. 5 Ek sê weer ’n keer: God werk nie so nie. Hou op om allerhande uitsprake oor ander se lewe te maak. Kry liewer julle eie lewe in orde. Binnekort is julle ook dood. Dan is dit vir altyd te laat om julle saak met God reg te maak.”

Waaroor het die mense in Jesus se tyd gepraat? Wat was die nuus van die dag?
‘n Klomp mense is in Galilea deur owerheidsmagte doodgemaak terwyl hulle in die tempel geoffer en aanbid het. Nog steeds word gepraat oor die Siloamtoring wat in

Jerusalem agtien mense dood geval het. Hieroor het mense gewonder en gespekuleer. Ook in ons tyd sou dit nuuswaardig wees.
Wat is die nuus van ons dag?

Die korona virus is die groot nuus en is in almal se gedagtes en die boodskappe wat oor en weer gedeel word. Daaroor word gewonder en onder andere word gesê: dis die duiwel wat ons moet besweer, dis sonde, dis God se straf en nog baie ander dinge.

Wat is Jesus se antwoord?
• Klim af van die regterstoele en hou op spekuleer
Hartseer en rampe tref alle mense, goeies en slegtes. Waarom die kwaad en hartseer weet ons nie maar dis nie God se manier om mense oor hulle sonde terug te kry nie.
• Kyk liewer na jouself en kry jou lewe in orde

Daar is ‘n dag waarop ons almal voor God se regterstoel gaan staan en daar is ‘n dood erger as die fisiese dood. Daar is ‘n tyd wanneer dit te laat is om reg te maak met God en met mekaar. Daarom is ‘n tyd soos hierdie waar ons opnuut aan ons eie broosheid en verganklikheid herinner word ‘n geleentheid om na ons self te kyk en seker te maak ons verhouding met die Here en met mekaar is reg.

Die regte manier om na jouself te kyk is eintlik om weg te kyk van jouself, na Hom wat van die Vader gekom het om ons by die Vader te bring. Na Hom wat sy lewe vir ons gegee het om vir ons die ewige lewe te gee. Na Hom wat gebuk het om sy dissipels se voete te was om ons tot ‘n nuwe manier van leef en saamleef te verlos. Hy het gekom om ons weer aan God en mekaar te verbind.
In ‘n tyd van siekte en dood wonder en bid mens oor genesing. Iemand het dit so gesê: “To be cured is to be fixed, to be healed is to be reconnected.” Mag God ons in die tyd hiertoe vernuwe.

Piet Botha – Brackendal