Skip to main content

Dag 33 – Die bereidheid om broos te wees.


Miskien het ons nie al die antwoorde nie, Ons is dalk onseker oor wat more gaan gebeur. Ons word gekonfronteer met ‘n klomp emosies, wat soms moeilik is om te beheer.
Ons almal wil graag braaf wees, ons almal wil graag wys dat ons iets beteken. Mens word baie aangemoedig om sterk te staan en aan te gaan. Moet tog net nie vir mense wys dat jy swak is nie.

Om braaf te wees en om sterk te staan is baie goeie eienskappe om te hê, maar soos Brené Brown dit stel. Ons kan nie braaf wees sonder om bereid te wees om broos te wees nie. Sy verwys daarna dat ‘n mens nie goeie en brawe dinge kan doen as jy nie bereid is om op te daag en jouself bloot te stel aan ‘n klomp goed wat ons probeer vermy, soos die feit dat jy na alle waarskynlikheid kan misluk, kan seerkry, teleurgstel kan wees en ‘n klomp ander dinge. Al hierdie dinge maak dat ons eerder niks doen nie, eerder wegbly, want die kans vir mislukking is te groot.

Volgens Brené beteken dit nie mens moet wen en dan was jy braaf nie. Dit beteken nie jy moes alles regkry sodat mense kan sê: Kyk net sterk is daardie persoon nie. Om braaf te wees is om op te daag en te sê ek gaan probeer, ek weier om moed op te gee al is alles teen mense gekant, al is ‘n mens vreesbevange. Die bereidheid om elke dag op te staan en te kies om te leef, te kies om op te daag.

Ons is onseker en ons gaan deur geweldig baie emosies, maar as kinders van die Here kan ons weet, ons hoef nie perfek te wees nie, ons hoef nie altyd al die antwoorde te hê nie. Ons kan opdaag, want die God van die Heelal is by ons. As ons die Bybel lees dan roep die Here ‘n klomp mense wat op die ou end ‘n geweldige impak het waar hulle is en mens sien daardie mense baie keer as helde. Ons vergeet wel dat die meeste van die mense wat God roep nie perfek is nie, inteendeel hulle is die laaste mens wat iemand sal uitkies om die taak te doen, maar God doen groot dinge deur hulle.

Kyk maar net vir koning Dawid. Hy is ‘n goeie voorbeeld, Hy was maar ‘n skaapwagter, die jongste van al sy broers en God kies hom. Hy word beskou as die magstigste koning wat regeer het in Israel maar hy het so baie foute gehad. Hy het geweldig baie misluk. Hy was alles behalwe perfek.

Wat maak mense suksesvol, mense wat in die Bybel ‘n groot verskil gemaak het? Hulle was bereid. Hulle het opgedaag en die Here het die werk gedoen. Dit was Dawid se liefde vir God wat hom ‘n goeie koning gemaak het. God was by Hom. So kan ons so baie mense opnoem. Moses, Josef, Gidoen, Josua, Jesaja, Job en nog vele meer.

Ons lewe is onseker, maar ons is in die hande van die Here. Al wat ons nodig het is om op te daag, bereid te wees, tenspyte van ons broosheid, dan het ons klaar gewen.

Elana Dreyer- NG Brackendal