Skip to main content

Dag 3 – Die Kuns om Moontlikhede raak te sien.


Die Kuns om Moontlikhede raak te sien.

Benjamin Zander vertel die verhaal van twee skoenverkoopsmanne wat in die vroeg 20ste eeu na ‘n afgeleë area in Afrika gestuur word om te kyk of hulle daar sal kan skoene verkoop. Die een skryf ‘n telegram terug wat sê: “Situasie hopeloos, hulle dra nie skoene” Die ander een stuur ‘n telegram: “Wonderlike geleentheid hulle het nog nie skoene hier nie!” Laat ‘n mens nogal dink aan die verhaal van die verkenners wat in Numerie 14 en 15 vertel word van.

Hierdie verhaal help ons om twee paradigmas wat die meeste kere by mense opgespoor word, te verstaan. Die een ‘n ingesteltheid van hopeloosheid, kompetisie en fatalisme. Die ander een van hoop en moontlikheid. My dogtertjie se redenaarstoespraak se tema was hierdie jaar “Die kuns om moontlikhede raak te sien is die wonder van ons tyd.” Dit is iets wat ek met my hele wese glo want as jy die kuns om moontlikhede raak te sien bemeester, sal jy verstom wees oor die ongelooflike potensiaal wat om elke hoek en draai vir jou wag.

Moet egter nie die fout maak om te dink dat dit eenvoudig gaan oor positiewe denke nie. Nee, dit is baie dieper as dit. Dit gaan daaroor om die mooi en die goed in God se wêreld raak te sien. Die kuns om moontlikhede raak te sien is ‘n diep geestelike oefening en gewoonte. In Effesiërs 5: 15-17: 15 lees ons, Wees baie versigtig hoe julle lewe: nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. 16Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in ‘n goddelose tyd. 17Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen.

Dink hoe jy optree. Dink wat jy sê en wat jy doen. En soek die geleenthede, moet nie dat hulle verlore gaan nie! Hierdie is en bly God se wêreld waarin daar soveel mooi is. En dit is juis wanneer ons die potensiaal en die mooi raaksien dat ons binne in die Koninkryk van God leef. Dit is wanneer ons met Goddelike oë na die mense om ons kyk en die mooi en die goed in hulle raaksien, dat ons die groot gebod nakom.

Daar is geen omstandighede wat so sleg is, dat daar nie moontlikheid te vinde is nie.

Ghisnene Müller – Verwoerdpark Gemeente