Skip to main content

Dag 26 – Werklike Vryheid


Galasiers 5: 1
Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder ‘n slawejuk laat indwing nie.


Wat beteken dit vir ‘n kind van die Here wanneer hy of sy hoor dat hy werlklik vry is?
God het gekom om vir ons vryheid te kom gee. Dit beteken egter nie noodwendig dat ons vry is van al die verskriklike dinge waarmee ons gekomfronteer word in die wêreld nie. Dit beteken nie dat ons nooit pyn en lyding sal ervaar nie. Ons is nie gevrywaar van gevare nie.


Hierdie vryheid is ‘n ten spyte van vryheid. Dis vryheid omdat ons as kinders van God weet, ten spyte van al die pyn en lyding van die wêreld, ten spyte van my omstandighede, ten spyte van siekte en dood kan ek steeds vrede hê, kan ek steeds vreugde ervaar, kan ek weet dat hierdie dinge nie my identiteit, my waarde bepaal nie. Die rede? Want jy is ‘n kind van God. Dit beteken dat al gebeur enige iets met jou, jy is veilig by God. Al is my omstandighede hoe sleg, God is by my en nie eers die dood kan ons skei van sy liefde nie.
God het ons nie kom vry maak sodat ons nie die laste van die wêreld hoef te beleef nie, inteendeel Hy sê dat ons vervolg sal word. God het ons kom vry maak van ons sonde sodat ons nie meer gedefinieer hoef te word deur ons sonde, deur ons pyn nie. Ons is kinders van God en omdat ons kinders van God is, kan ons deur enige iets kom.


God sê vir ons dat hy by ons is selfs al gaan ons deur donker dieptes soos in Psalm 23 staan, is Hy steeds by ons.
Ons is in die middel van ‘n pandemie, en dit gaan gepaard met ‘n klomp emosies, dalk kwaad, dalk vrees, dalk vrees dat die mense wat ek liefhet iets mag oorkom en ek kan nie by hulle wees of uitkom nie. God kom en sê vir ons dat ons onsself en ons naasbestaandes, die wêreld in Sy hande kan plaas en weet dat ons in die beste hande moontlik is. Ons kan vrede vind in die feit dat God ons werklik liefhet, en al sou ons iets oorkom is ons vry en veilig in God se hande. Ons as kinders van God kan ‘n verskil maak, want ons weet al gebeur wat okal met my, God is met jou.