Skip to main content


Markus 1: 40 – 45
Dit is ‘n boeiende verhaal met sterk simboliese merkers. Die melaatse, uitgestote man doen vier dinge om by die Here Jesus se hart uit te kom en hulp te kry:
Hy soek die Here. Onthou hy was melaats en moes wegvlug van mense af. Maar hy loop en soek Jesus; dis al waar hy kan hulp kry – by God. So in sy kop is Jesus God…
Hy kom smekend tot by Jesus terwyl hy op sy knieë val. Dit is n gebedshouding (soos mens voor God verskyn). Hy is onrein, verstote en mense kan nie aan hom raak nie. Maar hy val voor Jesus neer: amper soos iemand wat Hom diep in die oë wil kyk en kontak maak agter die normale.


Hy praat en sy woorde is aangrypend: “Here, as U wil, kan U my genees”. Dit impliseer U kan (want U is God), dis of U dit in U hart het. So sy soeke na heling begin by die punt dat hy werklik besef en glo wie Jesus werklik is.
Hy sien Jesus rêrig. Ware aanbidding kan eers plaasvind as ek besef wie Jesus werklik is. Solank ek Hom as my “bediener” aanhou; as die een wat my lewe moet laat reg loop, kan ek nie die volheid van Sy grootheid besef nie. Aanbidding is daardie punt van: Hy is God Almagtig! Hy skuld my niks, alles in die hele skepping skuld Hom aanbidding.
Jesus reageer ook met vier aksies na die mens toe.


Jesus kry die man jammer. Innerlik bewoë kyk Jesus na hom toe diep uit sy binneste.
Dan steek Hy sy hand uit na die geliefde man toe uit en raak aan hom. Inplaas daarvan dat Jesus onrein word, wat die natuurlike reël is, word die man rein, wat die Goddelike wil is.


Laastens antwoord Jesus dat Hy Wil – word gesond! Hy wil… Baie maal vra ons so baie vrae oor of God die goeie wil, want ons sien dit nie. Lees hier, Hy wil.


Kan jy jou die skokgolwe van Goddelike krag en invloed in die man se lewe indink? Dit bly my prikkel!
Die gevolge is so groot in die geneesde man se lewe dat hy nie eers stilbly soos Jesus hom ernstig opdrag gegee het nie. Die waarheid moet uit! Almal moet weet! Dit is onmoontlik om dit stil te hou.


Ons is die Kerk. En kerk-mense is aangeraakte mense, mense wat die Here se goeie wil beleef het. En daarom kan die bottel se prop nie op bly nie – die waarheid moet uit. Ons word God se lippe en hande. Die wêreld moet dit sien en hoor.
Hierdie tyd van lockdown is die ideale tyd om die prop elke dag te laat afskiet – kom ons praat, kom ons doen, binne die voorgeskrewe reëls natuurlik, maar kom ons doen.