Skip to main content

Onse Vader


God is die Skepper en die Vader van alles – Hy is ons Hemelse Vader wat in ons behoeftes voorsien – Ons is Sy kinders


Onse Vader wat in die hemele is,
laat U Naam geheilig word.
Laat U koninkryk kom.
Laat U wil geskied,
soos in die hemel
net so ook op die aarde.
Gee ons vandag
ons daaglikse brood,
En vergeef ons ons skulde,
soos ons ook ons
skuldenaars vergewe en lei
ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die
koninkryk en die krag
en die heerlikheid
tot in ewigheid.

Amen


Onse Vader – God is die Skepper en die Vader van alles – Hy is ons Hemelse Vader wat in ons behoeftes voorsien – Ons is Sy kinders

Laat U naam geheilig word – Dit is die aanbidder se wens dat die naam van God hoog geag en geeer word onder alle mense.

Laat u koninkryk kom – Die versoek is ‘n wens dat God oral moet heers, day Sy wette gehoorsaam moet word, en dat veral die evangelie van Christus oral verkondig moet word totdat die wêreld vol gevul word met Sy glorie.

Laat U wil geskied – Die wil van God is dat mense sy wette moet gehoorsaam en heilig moet lewe. Die woord “wil” verwys na Sy wet en wat aanvaarbaar is vir Hom. Soos wat Sy wet in die hemel gehoorsaam word moet dit ook op aarde ons begeerte wees om Hom lief te hê en Sy wet (wil) te gehoorsaam.

Gee ons vandag ons daaglikse brood – Die woord “brood” beteken alles wat nodig is om aan die lewe te bly. Hierdie versoek openbaar ons afhanklikheid van God.

En vergeef ons ons skulde – Die woord “skulde” word figuurlik gebruik. Ons sonde het ‘n ooreenkoms met skuld. Skuldenaars is gebind deur ‘n kontrak aan hulle skuldgewers. Ons het nie so ‘n kontrak met God nie en daarom word die woord “skulde” as figuurlik beskou. Die woord “skulde” beteken hier ons “sondes / oortredinge teenoor God” – wat slegs deur God vergewe kan word. Die versoek brei uit – soos ons ook ons skuldenaars vergewe -. Soos wat God ons ons oortredinge vergewe moet ons die wat ons te na kom dieselfde doen. Ons kan nie verwag om vergifnis te ontvang as onsself nie kan vergewe en vol verbittering is nie.

En lei ons nie in versoeking nie – ‘n Versoek soorgelyk aan die van Dawid in ‘Psa 141:4 Neig my hart nie tot iets wat sleg is, om in goddeloosheid dinge te doen saam met manne wat ongeregtigheid werk nie; en laat my van hulle lekkernye nie eet nie.’ God versoek geen mens nie. Die gedeelte moet dus gebruik word in die sin van “toelaat”. Moet nie toelaat dat ons versoek word in sonde nie. Hieruit word geimpliseer dat God beheer het oor die versoeker deur ons te red daarvan as ons tot Hom bid. Die woord “versoeking” beteken beproewing, teistering of enige iets wat ons geloof beproef.

Verlos ons van die Bose – Die Bose dui op satan. Die beteken in hierdie gedeelte is “verlos ons van sy mag, sy leuens, sy lokvalle en sy versoekings. Om van hom verlos te word is om veilig te wees in Jesus. Of dit kan ook beteken verlos ons van die swaar en beproewings in ons lewe.

Aan U behoort die koninkryk – Dit is God se heerskappy. God het beheer en mag oor alle dinge.

en die krag – God het die mag en krag om ons gebede te beantwoord en te gee wat ons vra. Ons kan dit nie self doen nie, maar God is Almagtig en alle dinge is moontlik deur Hom.

en die heerlikheid – Dit is, U is die eer en glorie. Nie vir ons glorie nie, maar God se glorie. Dat u heerskappy, krag en U glorie gemanifisteer word deur die verhoor van ons gebed.

Amen – Hierdie woord is van Hebreuse afkoms wat beteken om waar gen getrou te wees. Dit woord gee uitdrukking aan “waarlik, so sal dit wees”. Die woord was gebruik by die mense in die sinagoge om aan te dui dat hulle die gebed bevestig wat gebid word.