Skip to main content

Senior Selgroep


Die groep van 65-plus is ‘n wesenlike deel van die gemeente.

In hierdie bediening probeer ons ruimte skep waar elke lidmaat in hierdie groep kan tuis voel,

kan weet hulle is belangrik vir die gemeente en waar vriendskappe,

ondersteuning en omgee uitgeleef kan word.

Daar is ‘n senior selgroep wat elke Donderdag om 10:00 by die kerk ontmoet.

Indien u in hierdie groep val, word u uitgenooi om te kom aansluit, om geestelik te groei,

om nuwe vriende te maak en jou plek binne die gemeente vol te staan.

Ons het elke tweede Vrydag van die maand om 10:00 ‘n sosiale samekoms vir die 65-plus groep.

‘n Informele geleentheid waar ons saam kuier, saam beplan aan wat ons wil doen en

ons lewens en harte met mekaar kan deel. Elkeen is welkom om te kom aansluit.

Johan Heyns

083 463 0525

johan@albertonsuid.com