Skip to main content

Dag 17 – Die Heer het opgestaan! Die Heer het waarlik opgestaan!


Die Heer het opgestaan! Die Heer het waarlik opgestaan! Moenie skrik nie: Julle soek Jesus van Nasaret. Hoekom soek julle die Lewende by die dooies? Hy is uit die dood opgewek! Die Heer het opgestaan! As Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en ons geloof ook sonder inhoud. Die Heer het opgestaan! Dood waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die Heer het opgestaan! Genade, onbeskryflik groot is aan ons bewys!
Lees saam met my Johannes 20:1-18


Die liggaam van die geliefde Jesus is gesteel? Sy herken nie vir Jesus wanneer Hy met haar praat nie. Verstaan Maria en die dissipels wat hier gebeur het? Vir ‘n oomblik is daar ‘n verwarring gewees oor wat hier aan die gang is. Sy liggaam is weg! Hulle het nie werklik verstaan wat die Skrif oor Hom geskryf het nie.


Jesus is uit die dood opgewek! Dit is die opdrag wat Jesus vir Maria gee! Aan wie gee Hy die opdrag? Maria, ‘n vrou. – wie se getuienis in haar konteks nie van baie waarde is nie. God werk anders! Hier sien ons dit weer! Gaan vertel van dit wat hier gebeur het! Sy moet gaan getuig oor wat vanoggend by die graf gebeur het. Die een wie se getuienis as veel geag sou word nie – kry die geleentheid om die grootste getuienis wat daar kan wees te gaan gee.


Dalk staan ons ook binne ons eie omstandighede met COVID 19 en die wêreld wat nooit weer dieselfde gaan lyk nie, in die skoene van Maria? Voel jy ook dalk soms dat jy nie kan getuig oor die opgestane Here nie, omdat jy voel jou getuienis sal nie van waarde wees nie? Miskien is ek skaam? Miskien is ek bang oor die reaksie van die aanhoorders? Mag jy dartoe gedring word om te getuig van die grafgebeure.


Mag jy anders daaroor dink. Net dalk is dit wat iemand moet hoor! Dalk is dit jou gesin wat dit net weer moet hoor, ‘n goeie vriend, familielid of buurman. Die belangrikste van alles is, net dalk miskien moet jy dit net weer hoor! Hy sal kom en jou getuienis bekragtig, net soos wat Hy later vir Maria gedoen het. Terwyl jy dit doen, weet tog dat jou lot verander het. Die Skrif het tot vervulling gekom. Ons as volgelinge van Jesus het die voorreg om meer te verstaan as net daardie oggend.
Die opstanding van Jesus is God se nuwe begin, weer en weer. Om te glo in die opstanding van Jesus Christus is om te weet dat daar ongekende blydskap is waarin ek kan deel. Dit is om te weet dat God met my nuut begin. Dit is om te weet dat ek ewigheidswaarde het. Jesus is die opgestane Here. Hy leef tot in ewigheid . Hierdie gebeurtenis wat die lot van mense vir ewig verander het is vir my ‘n heilsgebeurtenis.


“Easter means he must be loose out there somewhere. Like the disciples, I never know where Jesus might turn up, how he might speak to me, what he might ask of me.” – Philip Yancey


Met watter verwagting leef jy vandag, so in die middel van die omstandighede waarin ons onsself bevind – of eerder met watter verwagting gaan jy hier opstaan wanneer jy hierdie stuk klaar gelees het? Mag dit die moontlikheid wees dat die Gees die verwagting in jou hart herskep, sodat jy anders as die dissipels enige oomblik enige plek Jesus se verskyning kan verwag. Die opgestane Here wat jou persoonlik ontmoet.


“Maar nou aanbid ons die opgestane Here. Nou loop Hy, slaap Hy, werk Hy, speel Hy, voel Hy, vat Hy, is Hy menslik en tasbaar tussen ons, by ons, nooit sonder ons nie”…en ons nooit sonder Hom nie. – Julian Muller


Laat toe dat Jesus, die opgestane Here jou lewe, jou kerk, jou huwelik, jou werk binne tree. Dan is jy vry, omdat die opgestane Here ook in jou opgestaan het. Ek sluit af met twee punte opgesom:
1. Jy het die opdrag om te getuig – Gaan doen dit!
2. Stel jouself in met die verwagting dat die opgestane Here jou lewe betree het. Hoeveel anders lyk jou lewe nie? “Ek behoort aan die Here. Niks sal my ooit van Hom kan skei. Met sy kosbare bloed het Hy my vrygekoop dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my ‘n kind van God, die Vader laat wees…Ek behoort aan die Here. Niks sal my ooit van Hom kan skei.” – Lied 292


Daarom kan ons ook saam met Hom leef. Staan in Maria se skoene en sê: Ek het die Here gesien!

Ds. Deon Louw, NG Kerk Alberton-Wes