Skip to main content


‘n Tree terug kan een van twee dinge beteken, of jy boer agteruit of jy staan terug om perspektief te kry.
Vir baie van ons gejaagde go-getters en presteerders en moeg gejaagdes kan hierdie stilstand van die grendeltyd net te veel wees. Hulle sê mos as jy nie vorentoe beweeg nie gaan jy eintlik agteruit.


Maar ‘n tree terug kan ook ook die tree terug wees van ‘n kunstenaar wat besig is om sy kunswerk te vorm. So elke dan en wan moet hy so n tree terug neem om perspektief op sy handewerk en vordering te kry. Dit kan ‘n oomblik wees en soms kan dit langer duur waar hy in stilte afstand neem en sy oë en sintuie oor sy handewerk laat gaan. Maar dan tree hy terug met sy kwas of bytel om die regte kleur en vorm te gee.


Toe Jesus se koninkryksprojek regtig stoom opgetel het het Hy ook behoefte gehad om daardie tree terug te neem voordat Hy verder kon gaan. Toe het Hy sy dissipels saam geneem in Getsemanie om te bid maar ook vir ons die opdrag gegee om te bid. Sy gebed was uniek, onherhaalbaar en ter wille van ons maar dit dien ook vir ons as voorbeeld en inspirasie. Let op die ooreenkoms met die Onse Vader.


Lees Matteus 26:37-46
Hy het vir Petrus en die twee seuns van Sebedeus saamgeneem. Toe het Hy bedroef en beangs geword 38 en vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met My.”
39 Hy het ‘n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.”
40 Daarna kom Hy na die dissipels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus: “Kon julle nie eens een uur lank saam met My waak nie? 41 Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak.”
42 ‘n Tweede keer het Hy gaan bid en gesê: “My Vader, as hierdie lydensbeker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied.”
43 Toe Hy terugkom, kry Hy hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie.
44 Hy het hulle weer alleen laat bly en ‘n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. 45 Toe kom Hy na die dissipels toe terug en sê vir hulle: “Slaap en rus julle nog? Die uur het gekom. Die Seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. 46 Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat My verraai, is hier naby.”

Veral op drie punte stem Jesus se gebed ooreen met die Onse Vader-gebed:
Die aanroep van die Vader. Jesus het die Vader hierdie uur vertrou om Hom deur alles vas te hou en Hom as instrument in sy koninkryk te gebruik. So kan ons ook die Vader vertrou in hierdie tyd, veral ook dat Hy besig is om die kunswerk van sy koninkryk te voltooi.


Sy gebed: “Laat U wil geskied”. Jesus se stryd was om in harmonie te kom met die wil van die Vader. As ons vandag na die wil van God vra is dit veral om te vra: Wat is ons roeping en plek in die wêreld van vandag? Ons is tog ook medewerkers van God in sy koninkryk.


Daar word gepraat van die wêreld nc, na carona. Dit sal ‘n wêreld meer lokaal en gemeenskap georiënteerd wees. Mag hier dan ‘n liggaam van Christus wees en gelowiges wat die rigting aanwys na die koninkryk van God en ‘n lewe van liefde en diens


Sy oprag: Bid dat julle nie in versoeking kom nie. Dis Jesus se opdrag aan ons nadat Hy sy beker gedrink het om te bly glo in Hom, te bly hoop op Hom en sy koninkryk en aan te hou liefhê.

Mag hierdie tyd wat ons die tree terug geneem het ons help om weer die tree vorentoe te neem om met die kwas van die koninkryk te help vorm en kleur gee aan die lewe nc. Dit bly na alles die wêreld na Christus en in Christus.

Piet Botha – Brackendal