Bydraes
 • Rekening Naam: NG Alberton Suid
 • Bank: ABSA
 • NG Alberton Suid
 • Rek Nr: 210580026
 • Takkode: 631142 / 632005

Kontak


Kerk Kantoor • 011 869 9700

 • saakgelastigde@albertonsuid.com

Ds. Natalia Strydom • 082 675 7558

 • natalia@albertonsuid.com

Ds. Johan Heyns • 083 463 0525

 • johan@albertonsuid.com

© Powered by Phatman Designs.